Zajęcia w galerii są przygotowywane i prowadzone przez doświadczony zespół artystów pedagogów. 🖌🖌🖌
Każde zaproponowane dzieciom ćwiczenie ma rozwijać ich wyobraźnię 🧠, rozbudzać wrażliwość plastyczną ✏️ i odsłaniać nowe aspekty bogatego świata sztuki.✂️
 
Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, takich jak:
szkoły i przedszkola, świetlice środowiskowe, placówki kulturalno-oświatowe.
 
𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁
Rynek Nowomiejski
Patrycja Nowatkowska
☎️ tel. 737 308 930
Młyn Kultury
Katarzyna Kokot
☎️ tel. 794 555 614