Podjęta przed ponad pięćdziesięciu laty w gronie pracowników naukowych toruńskiego uniwersytetu inicjatywa powołania ośrodka profesjonalnie zajmującego się edukacją plastyczną zaowocowała prężnie działającą, rozwijającą się, ciągle żywą instytucją, która przez kolejne dziesięciolecia wypracowywała własne, oryginalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie zarówno sprawdzone, realizowane od lat, jak i nowe, oryginalne formy działalności edukacyjnej Galerii przyczyniają się do stałego zainteresowania jej propozycjami. Poprzez szeroko rozumianą edukację plastyczną obejmującą eksperymentalne zajęcia w pracowanich dydaktycznych, warsztaty i spotkania, wystawy, przeglądy i konkursy Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka realizuje zawarte w swoim statucie cele.