Poniżej można pobrać znak graficzny galerii w różnych formatach.
Znak w formacie JPEG
1_logo_GIOPTD_wersja-podstawowa-kolor.jpg
2_logo_GIOPTD_kolor_czarne-tlo.jpg

3_logo_GIOPTD_czarno-biale.jpg
4_logo_GIOPTD_negatyw.jpg
5_logo_GIOPTD_skala-szarosci.jpg

Znak w formacie PDF

1_logo GIOPTD_wersja podstawowa_kolor
2_logo GIOPTD_kolor_czarne tlo
3_logo GIOPTD_czarno biale
4_logo GIOPTD_negatyw
5_logo GIOPTD_skala szarosci

Znak w formacie PNG
1_logo_GIOPTD_wersja_podstawowa_kolor_PNG.png

2_logo_GIOPTD_kolor_czarne_tlo_PNG.png
3_logo_GIOPTD_czarno_biale_PNG.png

4_logo_GIOPTD_negatyw_PNG.png
5_logo_GIOPTD_skala_szarosci_PNG.png