Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka to ponad 50 lat żywej, pełnej inicjatyw edukacji plastycznej, która przysparza mądrych, aktywnych i wrażliwych na otaczający świat odbiorców sztuki. Działalność Galerii na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Nasi Wychowankowie są laureatami wielu konkursów plastycznych w kraju i zagranicą. Za twórczość dla dzieci i młodzieży Galeria została uhonorowana w roku 1980 Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a w roku 2003 Nagrodą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Sztuka Młodym”. Przez 50 lat współpracowało z nami wielu artystów plastyków wspaniałych pedagogów, którzy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży poświęcili swój czas i doświadczenia. 1 kwietnia 2014 roku Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka świętowała 50-lecie swojego istnienia.
Wszystkie dzieci są artystami, sztuką jest pozostać artystą kiedy się dorośniePablo Picasso