DYREKTOR

art. plastyk Dariusz Delik
RYNEK NOWOMIEJSKI 17 
tel. 56 622 75 34
d.delik@galeriadziecka.com

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

RYNEK NOWOMIEJSKI 17
tel. 56 622 75 34
kontakt@galeriadziecka.com

Główny księgowy
Anna Siedlecka
a.siedlecka@galeriadziecka.com

Specjalista ds. finansowych
Elżbieta Chyła
e.chyla@galeriadziecka.com

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

RYNEK NOWOMIEJSKI 17
tel. 56 622 75 34
kontakt@galeriadziecka.com

Kierownik administracyjny
Ewa Katulska
e.katulska@galeriadziecka.com

Specjalista ds. kadr i administracji
Katarzyna Lizińska
k.lizinska@galeriadziecka.com

ul. KOŚCIUSZKI 41/47
tel. 56 645 15 88
filia@galeriadziecka.com

Sekretariat pracownik obsługi kancelaryjnej
Kinga Wachek-Liszewska
k.liszewska@galeriadziecka.com

DZIAŁ SZTUKI I EDUKACJI

RYNEK NOWOMIEJSKI 17
tel. 56 622 75 34 
kontakt@galeriadziecka.com

art. plastyk Katarzyna Kokot
k.kokot@galeriadziecka.com

art. plastyk Patrycja Nowatkowska
p.nowatkowska@galeriadziecka.com

art. plastyk Zuzanna Piotrowska
z.piotrowska@galeriadziecka.com

art. plastyk Ewa Staśkiewicz
e.staskiewicz@galeriadziecka.com

art. plastyk Aneta Urbańska
a.urbanska@galeriadziecka.com

ul. KOŚCIUSZKI 41/47
tel. 56 645 15 88
filia@galeriadziecka.com

art. plastyk Magdalena Kowalczuk
m.kowalczuk@galeriadziecka.com

art. plastyk Katarzyna Skrobała
k.skrobala@galeriadziecka.com

art. plastyk Marta Sobik
m.sobik@galeriadziecka.com

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ

RYNEK NOWOMIEJSKI 17
tel. 56 622 75 34
kontakt@galeriadziecka.com

Kierownik obsługi technicznej
Adam Tułodziecki
a.tulodziecki@galeriadziecka.com