WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW POPOŁUDNIOWYCH ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

13.06-30.07.2019

Rynek Nowomiejski 17 

Kościuszki 41/47

Stało się już tradycją, że każdy rok szkolny w Galerii podsumowany zostaje wystawą prac dzieci, które uczęszczają na odbywające się tu popołudniowe zajęcia plastyczne. W minionym roku szkolnym brało w nich udział ponad 400 osób w wieku od 5 do 18 lat.

To ich rysunki, grafiki, prace malarskie, a nawet animacje filmowe można oglądać w obu siedzibach Galerii. Mimo, że prace są bardzo zróżnicowane tematycznie, czytelne są dwa główne źródła inspiracji. Pierwszym z nich jest człowiek, jego praca, zainteresowania, najbliższe otocznie, drugim zaś przyroda, fascynujący świat roślin i zwierząt. Każdy z tych obszarów zainteresowań młodych artystów był punktem wyjścia do ciekawych rozwiązań plastycznych, oryginalnych zestawień kolorystycznych, zaskakujących dziecięcych skojarzeń.