Czy krzesło może być słodkie? Czy malować można wszystkim? Czy mozaika może pachnieć czekoladą? Czym jest sztuka współczesna? Te i wiele innych pytań zadawali sobie uczestnicy programu „Sztuka, sztuka, pokaż rogi” przygotowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Prezentowana wystawa w galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 jest podsumowaniem realizowanego w formie warsztatów plastycznych projektu, pozwalającego dzieciom i młodzieży znaleźć odpowiedzi na pytania, które stawiają nam współcześni artyści. Głównym celem programu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego była chęć przybliżenia sztuki współczesnej oraz dotarcie do młodzieży z małych miast i wsi woj. kujawsko-pomorskiego. Do projektu zaproszeni zostali współcześni artyści: Aleksandra Sojak-Borodo, Elżbieta Jabłońska, Wiesław Smużny, Tadeusz Wieczorek. Prowadzone przez cały rok ćwiczenia zaowocowały niezwykle bogatą i zróżnicowaną pod względem treści i technik ekspozycją. Na wystawie zobaczyć będzie można prace zainspirowane m. in. op-artem i złudzeniami optycznymi, abstrakcją geometryczną i liryczną, rzeźbą współczesną czy land artem. Będą wśród nich obrazy namalowane stopami, fotografie makro, dokumentacja akcji plastycznej „Ko, ko, kurnik”, instalacji „Dzieci w sieci”czy performance’u w wykonaniu młodzieży z Nowej Wsi. Na ścianach galerii zawisną obrazy (action painting) nawiązujące do twórczości i sposobu malowania Jacksona Pollocka, obrazy w duchu Piotra C. Kowalskiego malowane naturalnymi barwnikami z trawy, buraka czy ziemi. Odwiedzający wystawę będą mieli okazję podziwiać piramidę zwierząt, tym razem wykonaną nie przez Katarzynę Kozyrę, lecz namalowaną przez małych artystów (przedszkolaków) z Kowalewa Pomorskiego. W przestrzeniach galeryjnych natkniemy się na inspirowane twórczością W. Hasiora asamblaże, wykonane ze starych, niepotrzebnych rzeczy, którym nadano nowe znaczenia . Uwagę “głodnych sztuki łakomczuchów” powinien zwrócić super słodki monitor, smaczne krzesło i czekoladowa mozaika. Wystawa ukaże multi- i intermedialność sztuki współczesnej, jej nieograniczone możliwości oraz ciągłe przekraczanie granic. Jak się okazuje sztuka współczesna dla dzieci i młodzieży nie jest tak trudna w odbiorze, staje się raczej inspiracją, motorem napędzającym rozwój twórczy młodych artystów i odbiorców sztuki, “pokazując po raz kolejny artystyczne rogi”.

Otwarcie wystawy – 9 grudnia 2011r. o godz. 17.00, w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia przy Rynku Nowomiejskim 17. Wystawę można oglądać do 24 stycznia 2012r.Galeria zdjęć