Wpływy Wschodu jak również kultura Japonii, stały się inspiracją do przeprowadzenia zajęć pod tym samym tytułem 17.05.2013 w Gimnazjum nr 1 w Chełmży. Na uprzednio przygotowanych brystolach uczniowie tworzyli barwne wachlarze obrazujące ich interpretację kraju kwitnącej wiśni.

Forma wykonania prac była bardzo zróżnicowana, od przedstawień bardzo malarskich, pejzażowych po formy bardzo graficzne. W każdym natomiast pojawiają się elementy liternicze nawiązujące do tej kultury. Do wykonania zadania uczestnicy zajęć użyli kolorowych tuszy i kolorowych brystoli co dało większą różnorodność powstałych prac