Dzięki inicjatywie i bardzo wymiernej pomocy Ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie w dniach 23-27 czerwca dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Dariusz Delik był gościem Centrum Kształcenia Intelektualnego Dzieci i Młodzieży Islamskiej Republiki Iranu w Teheranie. Głównym celem wizyty był udział w obradach komisji oceniającej prace nadesłane na zorganizowany przez Centrum 7. Międzynarodowy Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej. Dyrektor toruńskiej galerii był pierwszym w historii tego konkursu jurorem zaproszonym spoza Iranu. Oprócz oceny prac konkursowych Dariusz Delik przeprowadził trzydniowe warsztaty ilustratorskie dla studentek i absolwentek teherańskich uczelni plastycznych i pedagogicznych. Rok 2014 jest rokiem obchodów pięćset czterdziestej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Iranem a Polską.

 

Galeria zdjęć