Radosnych, spokojnych, pełnych nadziei i miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą Dyrektor i pracownicy Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu