25 marca 2011 w Szkole Podstawowej w Pigży odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu „Sztuka, sztuka pokaż rogi”.Tematem przeprowadzonych zajęć było „Miasto przyszłości”, ściśle nawiązujące formułą do „Teatrów Rysowania” Franciszka Starowiejskiego. Uczniowie w wieku od 11 do 12 lat przedstawiali na papierze o długości 7m własne odrealnione wizje przyszłej architektury.Praca została wykonana za pomocą czarnych markerów, kolorowych pisaków oraz pasteli olejnych. Realizacja zadania poprzedzona była krótką prezentacją multimedialną. Zaangażowanie młodzieży i ogromna radość tworzenia oraz powstałe w trakcie zajęć prace świadczą o potrzebie tego typu spotkań i pozwalają z optymizmem myśleć o dalszych, zaplanowanych już warsztatach.

 

 

 

 

Galeria zdjęć