Realizowany w ramach XXI Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży cykl warsztatów graficznych odwołuje się do konkretnych bloków tematycznych zawierających przykłady ćwiczeń opartych na zastosowaniu różnych technik, narzędzi i materiałów.
Warsztaty będą rodzajem integracyjnych zabaw plastycznych z udziałem dzieci z różnych środowisk społecznych i wychowawczych obejmujących też grupy osób niepełnosprawnych. Przekazywana w nowatorskiej, atrakcyjnej i zrozumiałej formie praktyczna wiedza dotycząca podstawowych zasad rządzących grafiką, procesem tworzenia matrycy i wykonywania odbitek umożliwi uczestnikom warsztatów realizację własnych prac graficznych. Przygotowane przez profesjonalnych artystów stanowić będą zachętę do twórczych poszukiwań, eksperymentów z różnymi materiałami i narzędziami, do odkrywania nowych obszarów świata grafiki. Wszystkie ćwiczenia dostosowane będą do wieku dzieci, ich umiejętności i wiedzy. Zajęcia odbywać się będą od czerwca do września w pracowniach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz w szkołach, przedszkolach, ośrodkach szkolno – wychowawczych i świetlicach środowiskowych regionu kujawsko – pomorskiego.

ZAPISY
Na zajęcia obowiązują zapisy
pn.-pt. od 8:00 do 15:00 tel. 56 622 75 34
Rynek Nowomiejski 17 w Toruniu
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE