24 listopada w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu odbyło Walne Zebranie Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Miało ono charakter organizacyjny.Na zebraniu przedstawiono i zatwierdzono przez głosowanie nowych członków stowarzyszenia. Spotkanie w Toruniu bylo też okazją do oficjalnego nadania tytułu honorowego członka InSEA profesorowi Stefanowi Kościeleckiemu, który był jednym z założycieli naszej Galerii.

Galeria zdjęć