SoSiK, czyli „Spotkania o Sztuce i Kulturze” to nasza cykliczna impreza, odbywająca się raz w miesiącu. Jej adresatami są głównie gimnazjaliści, młodzież szkół średnich i studenci. Do udziału w spotkaniach zapraszane są również osoby dorosłe, w tym rodzice dzieci uczęszczających do nas na zajęcia. Założeniem pomysłodawców imprezy jest przybliżenie uczestnikom współczesnych kierunków i tendencji w sztuce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie nowych mediów i technologii, takich jak: video art, animacja, instalacja, performance, environment, sztuka interaktywna, body art, op art, sztuka zaangażowana społecznie, plakat społeczny.
SoSiK to spotkania, wykłady, pokazy, prelekcje, warsztaty i akcje plastyczne.