Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka przyzwyczaiła nas do faktu, że w swoich salach wystawowych prezentuje prace artystów z bardzo różnych, odległych często  zakątków świata. Rzadko jednak artyści ci goszczą w Toruniu osobiście. Okazją do takiego bezpośredniego spotkania był ubiegłotygodniowy wernisaż wystawy prac irańskich artystek na co dzień związanych z Centrum Kształcenia Intelektualnego Dzieci i Młodzieży w Teheranie. Nasibeh Dolatkhah, Zahra Asgari i Narges Asadzadeh opowiadały o swojej inspirowanej literaturą twórczości, o pracy edukacyjnej z dziećmi oraz podzieliły się wrażeniami z pobytu w naszym mieście, którym są zauroczone.

Wystawę „Perskim Okiem” oglądać można w siedzibie Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka przy Rynku Nowomiejskim  17  do 12 września.

FILM TV TORUŃ: http://www.toruntv.pl/movie/show/10334