W zadaniu tym podstawową bazą był zapis słów i znaczeń. Środkiem artystycznego wyrazu jest tu litera składająca się na opisowo-wizualne przedstawienie danego elementu pejzażu: przedmiotów, zwierząt, roślin, zjawisk przyrody, np. zamiast rysunku ryby w jego kształt wpisana jest „ryba”. Litery mogą być dowolnie odkształcone, dostosowane do opisywanego kształtu lecz nadal pozostają czytelne. W myśl tej zasady powstał nasz typoobraz – „pejzaż zapisany”.