Asamblaż jest trójwymiarową odmianą kolażu. W praktyce oznacza to łączenie na płaszczyźnie lub w przestrzeni różnego rodzaju przedmiotów dla nadania im nowego znaczenia. I taka idea przyświecała ostatnim warsztatom z cyklu „Sztuka, sztuka pokaż rogi”. Główną inspiracją była twórczość Władysława Hasiora, pioniera asamblażu na gruncie polskim. Sam twórca mówił: „Używam materiałów, które znaczą, podszeptują. Każdy przedmiot ma swój sens, a złożone dają aforyzm. „I tak oto w przestrzeniach filii Galerii młodzież z Gimnazjum nr 34 konstruowała człekopodobne postaci z najróżniejszych przedmiotów codziennego użytku. Mając do dyspozycji druty i sznurki do mocowania ze sobą poszczególnych elementów gimnazjaliści stworzyli prace, dzięki którym owe fragmenty rzeczywistości nabrały nowych sensów i stworzyły nową artystyczną jakość.