Kolekcja pokazuje, jak natura może stać się źródłem inspiracji dla realizacji malarskich i rysunkowych. Prezentowane na wystawie prace powstały dzięki wnikliwej obserwacji rzeczywistości, zastanej bądź wykreowanej. Wszystkie realizacje, wśród których najliczniejszą grupę stanowią; krajobrazy, martwe natury, portrety wskazują, jak istotnym elementem dla całego prawidłowo prowadzonego procesu edukacji plastycznej dzieci i młodzieży jest rysunek i malarstwo tworzone w oparciu o obserwację natury. Na wystawie znalazły się głównie prace nastolatków z różnych, często odległych od siebie kulturowo miejsc. Różny wiek autorów prac, ich bliższe i dalsze otoczenie powodują, że mamy do czynienia z wyjątkową mieszanką postaw twórczych. Cechą wspólną kolekcji, oprócz oczywiście inspiracji naturą, pozostaje dążenie do ukazania realizmu.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy oraz chwycenia za szkicownik i spróbowania własnych sił w rysunku studyjnym.

 

Możecie rysować dosłownie wszystkim i wszystko!

Inspiracją mogą być: widok za oknem, rośliny na parapecie, sprzęty pozostawione na blacie biurka, domownicy i inne elementy otoczenia.

Chwycie za ołówki, cienkopisy, długopisy, pisaki, węgiel, sepię, wszystko to co pozostawia ślad na papierze i podejmijcie wyzwanie!

Koniecznie prześlijcie nam rezultaty swoich działań, chętnie umieścimy je na naszej stronie!