„Miasto liter” – warsztaty podczas których młodzież pracowała w dwuosobowych zespołach. Projekt polegał na zbudowaniu wielkoformatowej kompozycji rysunkowej w wąskiej gamie barwnej wykorzystując elementy kolażu. Uwrażliwienie na takie środki wyrazu plastycznego jak linia, walor i światłocień