Od 14 maja do 15 czerwca br. w filii Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przy ul. Kościuszki 41/47 prezentowana będzie wystawa LINORYTÓW Z HYDERABADU. Zgromadzone na wystawie prace pochodzą z jednej placówki – YOUNG ENVOYS INTERNATIONAL, której uczniowie od lat zdobywają nagrody na międzynarodowych przeglądach plastycznych, w tym także konkursach organizowanych przez naszą galerię.

Złożony z blisko stu niewielkiego formatu barwnych grafik zestaw prezentuje niezwykle interesujący obraz Indii. To mieszanka tradycji i współczesności, która ujęta w ramy jednej stylistyki tworzy spójną całość. Atrakcyjność hinduskich prac jest wypadkową egzotycznej tematyki, talentu młodych artystów oraz walorów zastosowanej techniki. Użycie trzech lub czterech kolorów w odbitkach linorytniczych wiąże się z długotrwałym i skomplikowanym procesem. Wymaga dobrego przygotowania projektu,  rozbicia pracy na poszczególne etapy i staranności przy odbijaniu.

Na wystawie uwagę przykuwają prace odzwierciedlające kulturę Indii : hinduskie kobiety w tradycyjnych strojach, tancerze, muzycy grający na różnych instrumentach, rikszarze, mężczyźni w turbanach przy pracy. Dzięki scenom wypasu kóz czy zbioru herbaty  poznajemy rolnicze oblicze Indii. Niemniej ciekawe są linoryty o tematyce sportowej czy portretujące dzikie zwierzęta.

W imieniu uczniów YOUNG ENVOYS INTERNATIONAL zapraszamy do odkrywania hinduskich klimatów!