Chopin2007-13


31 maja instruktorzy Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przeprowadzili w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie
warsztaty zatytułowane „Kolorowe rytmy”. Zajęcia poprzedzone były oglądaniem eksponowanej w muzeum wystawy „Chopin – inspirator
wyobraźni”. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnikami zajęć byli uczniowie szóstej klasy szkoły Podstawowej w Nieszawie. Ich zadaniem było stworzenie rytmicznej kompozycji abstrakcyjnej, w której modułami były sylwety czarnych i białych klawiszy fortepianu. Wycięte elementy naklejano na kolorowe aple. Skończone prace ułożono we wspólną całość, kierując się kolorem tła kompozycji.

 

 

 

 

Galeria zdjęć