17 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce uczestniczyli w warsztatach Marii Reszkiewicz „Kamienne układanki” realizowanych w ramach projektu „typoGRA 2013”. Spośród zgromadzonych w pracowni różnej wielkości otoczaków dzieci wybierały kamienie w ilości odpowiadającej liczbie liter w ich imieniu i nazwisku. Następnie rysowały na kamieniach pisakiem i wypełniały temperą poszczególne litery. Kolejnym etapem było ułożenie na czarnym i białym brystolu gotowego napisu. Na końcu grupa wspólnie układała „kamienną krzyżówkę” tworząc nowe hasła.