Tworzenie kompozycji techniką frottage’u było ćwiczeniem realizowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu, którzy 8 listopada gościli w naszej pracowni przy Rynku Nowomiejskim. Zabawa z odbijaniem faktur różnych materii, która niegdyś zafascynowała Maxa Ernsta, stała się pomysłem na stworzenie prac zatytułowanych „Leśne inspiracje”. Przykładając białe kartki papieru i pocierając miękkimi pastelami uczestnicy zajęć pozyskiwali rysunki o różnych wzorach: odbite żyłki liści, plecione wieko koszyka, siatkę, splot tkaniny, itp. Każdy uczeń wykonywał frottage w jednej wybranej gamie barwnej. Ze zgromadzonych materiałów wykonywano kompozycje na kolorowym brystolu. O ile sam efekt frottage’u był swego rodzaju niespodzianką, to komponowanie wybranych elementów na płaszczyźnie było przemyślaną decyzją młodych autorów. Uczestnicy warsztatów przekonali się, że można w różny sposób „uwieczniać” elementy natury, ale nad działaniami mechanicznymi powinna górować artystyczna wizja twórcy.