Wystawa podsumowująca projekt hurra!TEKTURA ukazuje realizacje wybrane spośród 38 warsztatów intermedialnych, których inspiracją i materiałem do twórczych działań stał się papier. Wszechobecne media, „społeczeństwo sieci”, odejście od kultury druku, schyłek „Galaktyki Gutenberga”, pośpiech współczesnego świata spowodowały sytuację, w której chcieliśmy
się na chwilę zatrzymać. Dlatego też w projekcie zwróciliśmy uwagę na materiał, który od ponad 2 tysięcy lat jest używany przez człowieka, a obecnie traci rolę jedynego w swoim rodzaju materiału do pisania, rysowania, malowania na rzecz intensywnie rozwijających się nowych mediów elektronicznych. Głównym założeniem realizacji twórczych było poszukiwanie korelacji między tym co istnieje od wieków a współczesnymi tendencjami w sztuce. Przedstawione realizacje pokazują jak kreatywnie można użyć klasycznego materiału jakim jest papier do stworzenia realizacji intermedialnych. Na wystawie zobaczymy prace wykonane w różnych technikach zarówno tych klasycznych jak i wykorzystujących nowe media. Będziemy mogli obejrzeć filmy animowane, instalacje, obiekty, design, czy kompozycje malarskie, które powstały bez użycia pędzla. Transparentność papieru, jego rodzaj, struktura, kolor, gramatura, pozwoliły na eksperymenty w różnorodnych ćwiczeniach plastycznych. 
Istotnym elementem dla całego projektu było wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z małych miast i wsi w dostępie do kultury, z tej też przyczyny zajęcia odbywały się nie tylko w pracowniach toruńskiej galerii ale przede wszystkim w szkołach i ośrodkach regionu kujawsko-pomorskiego. W projekcie wzięło udział 914 osób. Kolejnym ważnym aspektem było aktywizowanie i integracja poprzez sztukę dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami.
Swoje autorskie warsztaty poprowadzili plastycy z galerii oraz zaproszeni do projektu artyści, naukowcy i studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Projekt hurra!TEKTURA pokazał, iż papier może być inspirującym medium do eksperymentów plastycznych, dzięki czemu uczestnicy stworzyli niepowtarzalne prace.

Piotr Florianowicz
Katarzyna Skrobała
autorzy projektu

Wystawę można oglądać w galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 
od 10 grudnia 2016 do 16 stycznia 2017

WSPÓŁAUTORZY PROJEKTU
Z GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Edmund Kłosowski……………………………artysta plastyk
Katarzyna Kokot………………………………..artysta plastyk
Magdalena Kowalczuk………………………..artysta plastyk
Anna Nowakowska……………………………..artysta plastyk
Sylwia Rajkowska……………………………….artysta plastyk
Maria Reszkiewicz………………………………artysta plastyk

ARTYŚCI I NAUKOWCY ZAPROSZENI DO PROJEKTU
Natalia Derdziak………………………………..historyk sztuki, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
Karolina Komsta-Sławińska………………..konserwator dzieł sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agata Legawiec………………………………….artysta plastyk, Akademia Sztuki w Szczecinie
dr Katarzyna Łyszkowska……………………artysta plastyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kamila Osowicz…………………………………artysta plastyk, Akademia Sztuki w Szczecinie
dr Aleksandra Sojak-Borodo……………….artysta plastyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agnieszka Zięba…………………………………konserwator dzieł sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

STUDENCI ZAPROSZENI DO PROJEKTU
z kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna,
Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Alicja Głowania
Agata Kun
Kamila Płochacka
Joanna Reif

WSPÓŁPRACA
Akademia Sztuki w Szczecinie

Fundacja Świątynia Sztuki w Grębocinie

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Toruńska Agenda Kulturalna w Toruniu

Zakład Edukacji Artystycznej, Wydział Sztuk Pięknych,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Rysunku, Wydział Sztuk Pięknych,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo-mkidn

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

logo-um

sponsorzy-na-wwww