22. edycja Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży odbywa się w czasie szczególnym. Czasie lockdownów, dystansu społecznego, zamkniętych szkół, nauki zdalnej, czasie utrudnionych kontaktów uczniów z nauczycielami, częstokroć braku możliwości korzystania z pracowni plastycznych. Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa dotknęły nas wszystkich. Stąd też organizacji tegorocznego Biennale towarzyszyły poważne obawy czy tak wielki, obejmujący swoim zasięgiem różne rejony świata projekt uda się w pełni zrealizować. Z niepokojem śledziliśmy sytuację w poszczególnych krajach, poprzez internet i media społecznościowe obserwowaliśmy aktywność rozmaitych placówek, byliśmy w stałym kontakcie ze wspólnymi z nami nauczycielami. Wiedzieliśmy, że mimo wszelkich trudności, na całym świecie, w różnych, często bardzo od siebie oddalonych ośrodkach realizowane są ciekawe zajęcia plastyczne, powstaje mnóstwo interesujących prac, także graficznych . Część z nich dotarła na nasz konkurs. Prawie 5 tysięcy nadesłanych do Torunia, tworzonych z pasją i wyobraźnią linorytów, papierorytów, kolografii, litografii, suchorytów, serigrafii, akwafort i akwatint świadczy zarówno o ogromnej inwencji twórczej uczestników konkursu, jak i zaangażowaniu ich nauczycieli, którzy wszelkie meandry warsztatu graficznego, wiedzy na różny temat różnych technik graficznych tak efektywnie potrafią przekazać swoim uczniom.

Pomimo, że podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej prac nadesłano z ośrodków europejskich, głównie ze Słowacji, Słowenii, Rosji, Czech i Polski, nie zabrakło interesujących grafik z krajów bardziej odległych często kulturowo egzotycznych , takich jak Chiny, Indie, Malezja czy Tajlandia. Z tego niezwykle bogatego, różnorodnego zbioru jurorzy wybrali liczący 769 prac zestaw, który zaprezentowany zostanie na wystawie pokonkursowej. Wśród prezentowanych prac znajdują się też te wyróżnione nagrodami, zarówno indywidualnymi, które przyznano 80 uczestnikom, jak i nagrodami zbiorowymi za najlepsze kolekcje , które w tym roku trafią do Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku (Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego), Zakładnej Umeleckiej Skoly w Spisskiej Beli na Słowacji (Nagroda Prezydenta Miasta Torunia) oraz Osnovnej Soli Sveti Jurij w Rogasovci w Słowenii (Nagroda Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka). Uroczyste podsumowanie Biennale odbyło się 21 października o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. Zostali na nie zaproszeni laureaci konkursu, nauczyciele i rodzice, przedstawiciele władz samorządowych i placówek dyplomatycznych.

Wystawę pokonkursową można oglądać do 30 listopada w siedzibie Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 oraz do 7 grudnia w filii Galerii przy ulicy Kościuszki 41/47

Serdecznie zapraszamy!