17 września w Szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu przeprowadzone zostały kolejne warsztaty w ramach projektu edukacyjnego „TYPOGRA”.

Ćwiczenie o nazwie „Fontosfery” miało charakter pracy zespołowej. Zadaniem każdej trzy- lub czteroosobowej grupy gimnazjalistów był wybór hasła z listy zaproponowanej przez instruktora lub podanie własnej propozycji pojęć, które dzięki wyrażanej treści nadawały się wizualizacji plastycznej, były inspirujące poprzez wywoływanie konkretnych skojarzeń i obrazów .  Do dyspozycji uczniów przygotowano kolorowe kartony o formacie 100×70 oraz najróżniejsze materiały plastyczne, takie jak flamastry, pastele, ołówki, farby, kolorowe papiery, kleje, itp. Dowolność wyboru tych środków była potrzebna aby wybrany przez grupę napis zinterpretować we własny sposób. Istotą ćwiczenia było aby wybrane hasło opowiedzieć literą – uczestnicy sami dobierali lub tworzyli własny krój czcionki, decydowali o kolorze, strukturze, ewentualnych zniekształceniach. Powstały bardzo zróżnicowane i ciekawe prace, zarówno pod względem plastycznym jak i wyrazu emocjonalnego.