logo_

W roku 2011 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację dwóch zadań w ramach programu „Edukacja kulturalna”.
Pierwsze z nich to XVI Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” z dofinansowaniem w wysokości 33500 pln, drugie to program edukacyjny „Sztuka, sztuka pokaż rogi” z dofinansowaniem 30000 pln.