W 2010 roku Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka realizuje następujące zadania:
* XVII Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży
* Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży – „Chopin- inspirator wyobraźni”.

Oba zadania otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, pierwsze w ramach programu Edukacja Kulturalna, drugie w ramach programu Fryderyk Chopin 2010 – Promesa.
Konkurs „Chopin – inspirator wyobraźni” został także wsparty finansowo przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Miasta Torunia również przyznał dofinansowanie na realizację XVII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży w ramach środków na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.