XIX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży w roku 2014 zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w wysokości 25.000 złotych, przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w wysokości 25.000 oraz Gminę Miasta Toruń w wysokości 8.500 złotych.