logotypy typoGRA W 2013 roku Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30 tysięcy złotych na realizację projektu edukacyjnego „typoGRA”. Zadanie zostało dofinansowane również przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 23.500 złotych.
Projekt „typoGRA” jest toblok ćwiczeń intermedialnych skierowanych do dzieci i młodzieży (pełnosprawnej i niepełnosprawnej; intelektualnie, fizycznie i niewidomych) z małych miast i wsi. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, jak również w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego.

Czas trwania zadania: 4 lutego – 31 grudnia 2013r.