Na zajęcia w galerii 3 czerwca 2011r. przyjechali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Uczestnicy zajęć wykonywali reliefy z białego brystolu na podstawie twórczości Henryka Stażewskiego.
Ich zadaniem było zbudowanie niewysokich, przestrzennych układów geometrycznych z przygotowanych elementów, które były w różny sposób składane, łamane, zaginane, układane w pewnym porządku względem siebie na płaszczyźnie. W efekcie powstały bardzo ciekawe kompozycje o zróżnicowanych strukturach, układach np. spiralnych lub zgodnych z kształtem podstawy – kwadratu. Kompozycje były pozbawione koloru, powierzchnię kształtował światłocień towarzyszący drobnym przestrzennym formom.