Posługując się graficzną techniką szablonu, dzieci przy wydatnej pomocy dorosłych budowały swoje własne, papierowe akwaria. Cylindrycznie zwinięte pasy niebieskiego brystolu pokryte zostały kolorowymi, tworzonymi, przy użyciu nasączonych farbą gąbek, figurami ryb.

Autor warsztatów: Dariusz Delik

Data: 20.11.2021