Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO jest przedsięwzięciem wyjątkowym zarówno na jego skalę, zasięg oddziaływania jak i ogromną różnorodność nadsyłanych prac. Jego dużo skromniejsze początki sięgają roku 1980, kiedy to na ogłoszony przez Galerię konkurs pod nazwą BARWY PRZYJAŹNI swoje prace do Torunia nadesłały dzieci z Czechosłowacji, Polski oraz Związku Radzieckiego.

Z każdą kolejną edycją konkursu rosła liczba jego uczestników, przybywało ośrodków biorących w nim udział, nawiązaliśmy nowe kontakty. Zmieniała się forma tego wydarzenia, a Barwy Przyjaźni przekształciły się w „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. Mimo, że głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, jego formuła jest na tyle otwarta by każdy uczestnik mógł wypowiedzieć się w dowolny sposób, na dowolny temat.

Tysiące niezwykłych nadsyłanych ze wszystkich kontynentów kompozycji malarskich, rysunków, grafik, bogactwo środków ekspresji, mnogość form, szeroki wachlarz technik, a przede wszystkim nadzwyczajna dziecięca wrażliwość i wyobraźnia sprawiają, że konkurs ten zaliczany jest do najważniejszego tego typu propozycji na świecie.