W tym roku galeria otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury w wysokości 35.000 zł oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nasz projekt dotyczy wyposażenia istniejącej w galerii od 2008 roku pracowni multimedialnej. Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupiony nowy sprzęt komputerowy oraz programy do grafiki komputerowej i animacji filmowej. Sprzęt mobilny (laptopy) umożliwi nam prowadzenie twórczych zajęć plastyczno-medialnych dla dzieci zarówno w siedzibie galerii, a także w małych miastach i wsiach województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykorzystując zakupiony sprzęt i odpowiednie oprogramowanie a także doświadczenie i przygotowanie instruktorów plastyków chcemy rozwijać wrażliwość plastyczną, nowe umiejętności i wzbogacać wyobraźnię dzieci i młodzieży. Programy do tworzenia animacji i grafiki komputerowej staną się pomocnym narzędziem, które przy odpowiednim i mądrym wykorzystaniu może wnieść wiele dobrego w rozwoju twórczym jak i intelektualnym młodych odbiorców sztuki. Zajęcia w pracowni multimedialnej pokażą dzieciom i młodzieży jak twórczo można wykorzystać nowe technologie i jakie dają możliwości plastycznego kreowania prac graficznych czy ruchomego obrazu.