Wystawa prezentuje duże bogactwo twórczych możliwości dzieci i młodzieży w realizacjach rzeźbiarskich oraz w płaskorzeźbie. Różne tematy oraz sposoby podejścia do opracowania formy znajdują swoje przełożenie w kraju, rzeczywistości z której pochodził autor. Nie brakuje rzeźb powstałych w oparciu o obserwację fauny i flory, jak również form w których ich autorzy próbują pokazać człowieka w różnych relacjach związanych z jego otoczeniem, ale również skupiają uwagę na oddaniu emocji portretowanych. Od wielobarwnych form z Polski po jednokolorowe ceramiki ze Słowenii odwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć, jak ich autorzy zmagali się z nieprostą materią rzeźby, wszystko po to by oddać nie tylko trójwymiarowość formy, ale również nadać swoim realizacjom niepowtarzalny charakter. Wystawa pokazuje jak dzieci i młodzież radzą sobie z modelowaniem w glinie i glinie ceramicznej poznając podstawy operowania bryłą, fakturą oraz tajniki wypalania gliny w piecu ceramicznym. W kolekcji prac dominują realizacje rzeźbiarskie z Polski wykonane w glinie ceramicznej, wypalone i wielobarwne. Zobaczyć również możemy prace z Białorusi, Chin, Łotwy, Rumunii i Słowenii. Oprócz rzeźb i płaskorzeźb wykonanych w glinie ceramicznej i wypalonych w piecu możemy obejrzeć rzeźby do których użyta została terakota samoutwardzalna, która w procesie jej utrwalania nie wymaga wypalenia.

Prezentowane na wystawie rzeźby i płaskorzeźby są częścią zbiorów galerii. Kolekcja powstawała na przestrzeni wielu lat. Najstarsze z prezentowanych rzeźb pochodzą z 1977 roku, a najnowsze z 2017. Wszystko to tworzy niezwykle różnorodną mieszankę postaw twórczych.

To co udało się „wyczarować” w przestrzeni będzie można zobaczyć na wystawie w filii galerii od 8 sierpnia do 5 września 2017 roku.