„Kury w storczykach”, „Kosmiczne bałwany”, „Nosorogi”, „Małpoludy” czy „Koniokoguty” to tylko niektóre z tytułów prac które można obejrzeć na wystawie podsumowującej kolejny rok działalność funkcjonujących w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka pracowni dydaktycznych. W minionym roku w stałych, popołudniowych zajęciach plastycznych brało udział 367 osób w wieku od 5 do 18 lat. To ich rysunki, grafiki, prace malarskie, obiekty przestrzenne a nawet animacje filmowe zaprezentowane zostaną w obu siedzibach Galerii. Mimo, że prace te są bardzo zróżnicowane tematycznie, najczęstszym źródłem inspiracji dla autorów jest przyroda, fascynujący świat roślin i zwierząt. Liczne prezentowane w pracach drzewa, trawy, owady, ptaki, więksi i mniejsi mieszkańcy pól i lasów są punktem wyjścia do ciekawych rozwiązań plastycznych, oryginalnych zestawień kolorystycznych, zaskakujących dziecięcych skojarzeń.

Wystawę prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w roku szkolnym 2016/ 2017 można oglądać w siedzibie Galerii
przy Rynku Nowomiejskim 17, 
od 19 czerwca do 31 lipca 2017
oraz w filii Galerii przy ul. Kościuszki 41/ 47 od 12 czerwca do 3 sierpnia 2017.
ZAPRASZAMY!