Na konkurs Jan Paweł II – papież rodziny, dzieci i młodzież z województwa Kujawsko-Pomorskiego nadesłały aż 829 prac malarskich i rysunków z 52 placówek. Na wystawie pokonkursowej zaprezentowano 71 prac. Jury przyznało 10 nagród i 14 wyróżnień. Uroczyste wręczenie nagród laureatom i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 22 października 2015 roku w budynku urzędu marszałkowskiego. 

Konkurs wpisuje się w ogólnopolskie i wojewódzkie obchody roku Jana Pawła II – papieża rodziny i odbywa się pod patronatem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera.

SPIS AUTORÓW WYSTAWIONYCH PRAC

AUTORZY_WYSTAWIENI