Podczas zajęć uczestnicy wysłuchali opowieści o historii pewnego koguta, który przemienił się w diabła ze skrzydłami bazyliszka. Cała akcja toczyła się w krakowskiej kamienicy zwanej Krzysztoforami. 

Powstały oryginalne obiekty z kartonów, kolorowych papierów, pasteli. 

Uczestnicy zajęć: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu
Miejsce: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Termin: 23.05.2018
Autor warsztatów: Anna Rozłucka