Szanowni Państwo! Informujemy, że z dniem 1 marca 2012 roku ulega zmianie opłata za popołudniowe zajęcia plastyczne.

1. Stawka za zajęcia plastyczne popołudniowe dla uczestników zajęć w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo wynosić będzie 45 zł miesięcznie.
2. Stawka za zajęcia plastyczno-multimedialne popołudniowe dla uczestników zajęć w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo wynosić będzie 55 zł miesięcznie.
3. Stawki wymienione w pkt. 1 i 2 ulegają obniżeniu w przypadku rodzeństwa o 10 zł za każde kolejne dziecko.