Kolejny Sobotni Poranek Plastyczny był nie tylko zaproszeniem do wspólnej zabawy, ale też zaproszeniem do stoły. Stołu przykrytego białym obrysem ( wt ej roli biały papier), zastawionego rysowanymi przez dzieci i ich rodziców różnymi smakowitymi potrawami. W miarę trwania zajęć rosła propozycja kulinarna uczestników Poranka, aż cała powierzchnia stołu wypełniła się barwną mozaiką zup, mięs, sałatek, owoców i warzyw. 

Autor warsztatów: Dariusz Delik

Termin: 4.11.2017