PRACE PLASTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Z JAPONII

31 marca – 9 maja 2023

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Rynek Nowomiejski 17

 

Z przygotowanej przez toruńską Galerię wystawy wyłania się dość zaskakujący obraz Japonii. Nie znajdziemy tu futurystycznie wyglądających miast, ani widoków Fudżijamy, a nawet tytułowych kwiatów wiśni. Autorów prac interesują głównie tematy sportowe, motywy muzyczne (wspaniałe drzeworyty z Hiroszimy), dawna architektura świątynna oraz sceny z życia wsi. Na szczególną uwagę zasługują też liczne przedstawienia hal fabrycznych, maszyn, starych lokomotyw. Wszystkie te kompozycje zdumiewają drobiazgowością, precyzją wykonania, zamiłowaniem do detalu. Wspólną cechą prezentowanej kolekcji jest posługiwanie się „przyciszoną” paletą barw.

Jest to niewątpliwy atut japońskich prac. W tym pozornym ograniczeniu widz ma szansę zobaczyć ogrom kolorystycznych niuansów i dostrzec niezwykłą dziecięcą wrażliwość. Ta wyjątkowa mieszanka malarstwa, rysunku i grafiki wciąga widza do innego, odległego świata, dając mu jednocześnie ogromną przyjemność oglądania.