NAGRODY / PRIZES

ZESTAW WYSTAWOWY / REGISTER OF EXHIBITING AUTHORS

Międzynarodowe Biennale Grafiki dzieci i Młodzieży to złożony projekt edukacyjny, którego główną ideą jest upowszechnianie grafiki warsztatowej jako samodzielnej dziedziny sztuki, która może być wykorzystywana w procesie kształcenia plastycznego dzieci i młodzieży. Elementami projektu są warsztaty graficzne, międzynarodowy konkurs plastyczny, podsumowująca projekt wystawa oraz udostępnione online prezentacje filmowe. Przekazana w interesującej, atrakcyjnej i przystępnej formie praktyczna wiedza dotycząca podstawowych zasad rządzących grafiką, procesem tworzenia matryc i wykonywania odbitek będzie zachętą do realizacji własnych pomysłów, do twórczej zabawy. Rodzajem takich zabaw plastycznych z udziałem dzieci z różnych stron Polski są organizowane w ramach projektu, przygotowane i prowadzone przez artystów i pedagogów z Bydgoszczy, Katowic, Łodzi, Poznania, Rybnika, Strykowa, Świebodzina i Torunia warsztaty graficzne.