Prezentowana od najbliższego czwartku w salach Galerii przy Rynku Nowomiejskim wystawa jest zbiorowym obrazem twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii.  Umieszczone w jednej przestrzeni wystawienniczej, sąsiadujące ze sobą rysunki, grafiki, kompozycje malarskie z trzech bliskich sobie nie tylko geograficznie krajów zachęcają do porównań, poszukiwań różnic i podobieństw w podejściu do formy, koloru, sposobów obrazowania rzeczywistości. Z pokazanych na wystawie prac wyławia się niezwykle bogaty obraz świata widzianego oczami młodych twórców z Tallina, Kowna, Kłajpedy, Rygi oraz innych większych i mniejszych ośrodków północno-wschodniej Europy. Dominuje pejzaż, ilustrowana w różnych porach roku przyroda, motywy roślinne i zwierzęce. Inspiracją wielu prac jest literatura, nieznane nam prawdopodobnie baśnie i legendy, a także portrety, sceny rodzajowe, obrazki z życia naszych litewskich, łotewskich i estońskich przyjaciół.

Zapraszamy do oglądania wystawy w Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17, od 22 lutego do 20 marca 2018.