WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW

POPOŁUDNIOWYCH ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ponad czterysta kompozycji malarskich, rysunkowych i graficznych, także tych powstałych przy użyciu komputera można obejrzeć w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka na wystawie podsumowującej działalność jej pracowni dydaktycznych w mijającym właśnie roku szkolnym – roku, który jak wiemy tak naprawdę zakończył się niespodziewanie w połowie marca. I chociaż wiele prac nie zostało dokończonych, wiele dziecięcych pomysłów niezrealizowanych to jednak w ciągu sześciu miesięcy zajęć powstało szereg interesujących realizacji, które doskonale ilustrują twórczą aktywność uczestników zajęć plastycznych w toruńskiej Galerii.

Pokazane na wystawie prace tworzą bogatą mozaikę różnorodnych tematów, form wypowiedzi, technik plastycznych. Już na pierwszy rzut oka widać, że głównymi źródłami inspiracji dla autorów tych prac są człowiek, jego praca, najbliższe otoczenie oraz przyroda, fascynujący świat roślin i zwierząt.

Z dziecięcych obrazów zerkają na nas zarówno egzotyczni mieszkańcy dalekich krain, jak i zwykli przedstawiciele znanych nam profesji, postacie z bajek i wierszy oraz skrzydlaci i czworonożni mieszkańcy pól, łąk i lasów. „Indiański wojownik” sąsiaduje z „Pianistą”, a „Lis Witalis” z „Jeżozwierzem”. Licznym wizerunkom kóz, koni, borsuków, żab i raków towarzyszy spora kolekcja osobliwych ptaków. Kontrastem dla tej barwnej menażerii są klasyczne, bardzo solidnie wykonane, świadczące o dużych umiejętnościach ich autorów malarskie i rysunkowe studia martwych natur, owoców i warzyw, kompozycji, których nie może zabraknąć w żadnym procesie kształcenia plastycznego.

Wystawę prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w roku szkolnym 2019/2020 można oglądać zarówno w głównej siedzibie Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17, jak i w jej filii przy ul. Kościuszki 41/47 od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020.