Tyflogra, Zwierzaki Literaki, Liternicze rozety to tylko niektóre z prac, jakie będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej intermedialny projekt „typoGRA” zrealizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.   Z 40 przeprowadzonych ćwiczeń do wystawy zostały wybrane najciekawsze realizacje. Litera, typografia i gry komputerowe stały się inspiracją do zajęć, natomiast wszystko połączyła sztuka współczesna, związane z nią zagadnienia i artyści. Litera i gry stały się swojego rodzaju narzędziem do stworzenia oryginalnych prac intermedialnych, takich jak:  liternicze rzeźby haptyczne, typo-malarstwo, brajlowskie rysunki, asmablaże, typo-enviroment, obiekty liternicze, instalacje zapachowo-dźwiękowo-obrazowe. Zajęcia realizowane były w 2013 roku w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego i w galerii. W całym przedsięwzięciu wzięło udział ok. 1000 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 23 lat, pełnosprawnej i niepełnosprawnej. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czas trwania wystawy: od 10 grudnia 2013 do 21 stycznia 2014.