Tworzenie autorskich przestrzeni nie wydaje się rzeczą prostą. Nie dla młodzieży z Gimnazjum nr 2 wToruniu! Podczas zajęć (15 kwietnia) z projektu typoGra uczestnicy mieli za zadanie wykonaćelementy do instalacji na temat „Wnętrze gazety”. Było jak najbardziejgazetowo. Ścianki działowe i meble pokryte zostały kompozycją z liter. Nakoniec ćwiczenia przygotowane zostało nagranie tekstu pochodzącego z litero-tapety, która powstała na regipsach. Czy odbiorca zostanie wciągnięty w liternicząprzestrzeń, jak w pracy „Między” Stanisława Drożdża, będzie oglądał i słuchał,poczuje się jakby znalazł się we wnętrzu gazety?Grudniowa wystawa podsumowująca projekt przyniesie odpowiedź.