4.04.2011 w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Sztuka, sztuka, pokaż rogi”. Zajęcia poświęcone sztuce abstrakcyjnej odnosiły się do twórczości prekursora tego kierunku – V. Kandinsky’ego. Tematem przewodnim była „Radość i pogoda”, oraz „Smutek i niepogoda”. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa malowała prace w duchu abstrakcji niegeometrycznej, natomiast członkowie drugiej grupy próbowali swoich sił w tworzeniu abstrakcji geometrycznych.
Wykonane przez dzieci na kwadratowych kartonach prace, wspólnie utworzyły nowe niepowtarzalne układy kompozycyjne, stając się tym samym niezależnymi obrazami . Ilość prac oraz przyjęty system układania wpłynęły na wygląd prezentowanej realizacji.
Warto dodać że dzięki dużemu zainteresowaniu uczestników oraz ich kreatywności powstała większa od zaplanowanej ilość prac.

 

 

 

 

Galeria zdjęć