Od 12 maja w sali wystawowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka królować będą paski. Wystawa „W paski” przygotowana została w oparciu o zbiory własne Galerii. Autorami prezentowanych prac malarskich i graficznych są dzieci i młodzież z kilkunastu krajów Europy, Azji i Ameryki Południowej. Dominujące w każdej pracy paski przybierają bardzo różnorodne formy. Czasem są szerokie, czasem wąskie, ułożone horyzontalnie lub wertykalnie, mniej lub bardziej regularne, niekiedy tworzące barwne spektrum. Niezależnie czy budują wizerunek zebry lub tygrysa, czy są elementem ubioru malowanej postaci, fragmentem pejzażu czy nieodwołującą się do rzeczywistości abstrakcją nadają kompozycjom swoisty rytm, porządek, który wcale nie jest nudny, ale stanowi raczej ciekawą propozycję wypowiedzi plastycznej.
Wystawę można oglądać do 14 czerwca 2023 roku przy Rynku Nowomiejskim 17.