Letnia propozycja wystawy w galerii już w swoim tytule „W GÓRACH I NAD MORZEM” odwołuje się do miejsc wakacyjnych podróży. Prezentowana kolekcja ukazuje całe bogactwo odmiennych od siebie pejzaży; górskiego i morskiego. Temat stanowi pretekst do pokazania wieloelementowych kompozycji, w których często na plan pierwszy wysuwają się osoby ukazane podczas wykonywania różnych czynności. Nie brakuje jednak prac, w których natura, jej bogactwo są elementem jedynym wystarczającym dla zobrazowania tematu. Obok siebie na wystawie występują pejzaże i sceny rodzajowe, jedne uzupełniają drugie. Dominuje kolor oraz techniki malarskie. Różnorodność kulturowa autorów prac pozwoli zobaczyć, w jaki sposób ten sam temat został przedstawiony.

Wystawę można oglądać od 12.08-13.09.2022 r. w Filii Galerii przy ulicy Kościuszki 41/47.

Serdecznie zapraszamy!