W maju Galeria współpracowała ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” przy projekcie, którego owocem jest mural zdobiący hall Szkoły Podstawowej w Łubiance. Projekt pod nazwą „Szkoła Korczakiem malowana – warsztaty plastyczne dla dzieci” zakładał cykl spotkań z grupą uczniów, prowadzonych przez plastyków pracujących w Galerii według przygotowanego harmonogramu.

Podczas pierwszych warsztatów osiemnastu młodych artystów stworzyło projekty plastyczne z wizerunkami patrona szkoły Janusza Korczaka, inspirowane fotografiami przedstawiającymi pedagoga oraz twórczością współczesnych artystów (Andy Warhol, Waldemar Świerzy, Lech Majewski, Jan Młodożeniec).

Na drugich zajęciach w pracowni komputerowej Galerii, wykonane wcześniej, projekty zostały sfotografowane i poddane obróbce w programach do tworzenia grafiki rastrowej.

Zwycięski projekt, wybrany przez jury z Galerii,  był realizowany przez wybraną szóstkę uczniów we właściwej skali, na specjalnie przygotowanym podłożu (1900×2800 mm), w ciągu trzech popołudniowych warsztatów w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łubiance. Dla pozostałych dzieci – uczestników warsztatów „Szkoła Korczakiem malowana” zostały zorganizowane zajęcia studyjne przy sztalugach.